Jaarvergadering 2017

Woensdag 29 maart 2017 werd de jaarvergadering gehouden in het Kelrehuus te Kilder.

We mochten maar liefst 190 personen verwelkomen.

Het bestuur maakte bekend dat er een mooi positief resultaat van € 14.146,= was. Aangezien we aan het oriënteren zijn voor aanschaf van nieuwe Lely shuttle’s werd voorgesteld om dit resultaat bij de reserve te voegen. Dit werd door de leden goedgekeurd.

Bart Colenbrander was herkiesbaar en is herkozen. Er waren geen tegenkandidaten ingediend.

Kascommissielid Harrie Zents maakte een compliment voor de jaarcijfers, waarna hij afscheid nam. Zijn plaats wordt ingenomen door Harry Driessen. Hij zal samen met Hans Uenk de volgende kascontrole uitvoeren.

Het bestuur deelde mee dat het 45-jarig jubileum gevierd gaat worden op 10 juni. Dit zal een dag evenement worden. De leden werd gevraagd deze datum alvast te reserveren in de agenda.

Er waren geen vragen voor de rondvraag.
Hierna volgde de videovaarzenkeuring met aansluitend een warm en koud buffet verzorgd, welke perfect was door Terhorst in Netterden. Het was een zeer geslaagde en gezellige avond in een ontspannen sfeer.